ANNA LINDHS MINNESFOND

MOD

Anna Lindhs Minnesfond stödjer människor och organisationer som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa orättvisor, förtryck och fördomar. Den 11 september 2013 var det 10 år sedan Anna Lindh blev mördad. Det "firades" i Kungsträdgården med stipendiumutdelning och framträdanden. Vi tog fram en inbjudningsannons som berättar hur vi minns henne.

ENGLISH TRANSLATION / M O D = BRAVERY / M O R D = MURDER 

CREATED WITH: KALLE HÅKANSSON & FRIDA SIVERSEN LJUNG, TBWA STOCKHOLM